Konekesko Webshop

Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine


1. Üldine

1.1. Kliendil on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis.

1.2. Müügilepingust taganemise korral tuleb saata vastav avaldus (Blankett) e-posti aadressile webshop.konekesko@kesko.ee. Avaldus peab sisaldama alljärgmist infot: tagastatav kaup, kogus, kauba arve number, kauba kood (arvelt) ning Kliendi IBAN-arveldusarve number, kuhu raha tagasi kanda. Müüja võtab Kliendiga ühendust pärast tagastamise avalduse saamist ja lepib kokku kauba tagastamise tingimustes. Kauba tagastamise kulud on Kliendi kanda.

1.3. Kauba eest tasutud summa (va arvatud kauba Kliendile kohaletoimetamise kulu) tagastatakse Kliendi poolt näidatud arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani, kus avaldatakse ka informatsioon tingimuste muudatustest.

1.4. Kui pärast Kauba tagastamist müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb Kliendil hüvitada asja väärtuse vähenemine. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates kauba tagastamisest. Klient on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul kui kaup on ostja poolt kasutatud, ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.