Konekesko Webshop

Registri andmed


1. Registripidaja

Nimi: Konekesko Eesti As
Aadress: Põrguvälja tee 3 A
Pildiküla, Rae vald
75308 Harjumaa
Telefon 6059100
Registrikood 10702447
2. Registri kasutamise eest vastutav Registripidaja töötaja

Mr Madis Lokotar
Telefon +3725145791
3. Registri nimi

Konekesko Eesti E-poe kasutajate register
4. Eesmärk isikuandmete töötlemisel

Registrit kasutatakse kliendisuhete juhtimises, klientide kommunikatsioonis ja turunduses. Registri andmeid kasutatakse Konekesko e-poe otseturunduses, kuid mitte juhul kui kasutaja on keelanud otseturunduse.
5.Kasutaja Registri informatsiooni sisu

  • 5.1. Kliendi perekonnanimi, eesnimi, isikukood, aadress, postiindeks, mobiiltelefoni number, e-posti aadress. Juriidiliste isikute puhul nimi, kontaktandmed ja registreerimisnumber.
  • 5.2. Kasutaja tellimuste ja tagastuste ajalugu.
6. Kogutavad andmed

Teie andmete kaitstus on meile oluline. Kogume ja kasutame üksnes andmeid, mis on vajalikud meie klientide poolt esitatud tellimuste täitmiseks. Me ei edasta Teie andmeid ühelegi kolmandale osapoolele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks või kui seadus selleks kohustab.
7. Privaatsus ja andmekaitse

Kasutaja andmeid võib edastada otse turustamise eesmärgil kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmeid võib edastada ka : 1) Konekesko Eesti AS kontserni kuuluvatele äriühingutele, mis asuvad Eesti, Soome, Leedu ja Läti Vabariigis. 2) kohaletoimetamise teenust osutavaile ettevõtteile, andmed, mis on vajalikud kauba toimetamiseks kliendile, 3) inkassoteenuse pakkujale ja AS-le Krediidiinfo krediidiotsuse langetamise eesmärgil. Andmete edastamise õigus tekib, kui kliendil on täitmata lepingust tulenev rahaline kohustus.
8. Andmekaitse põhimõtteid

Töötajad, kellel on juurdepääs kasutaja registrile, on seotud ametisaladuse hoidmise kohustusega. Konekesko Eesti kliendiregistri kaitse on tagatud kindlate turvameetmetega. Töötajatel on süsteemi sisenemiseks vajalik isiklik kasutajatunnus ja salasõna. Süsteem on kaitstud tulemüüriga, mis kaitseb väljastpoolt tulevate kontaktide eest. Registri õige kasutamine on vastutava töötaja kontrolli all. Vajaduse lõppemisel andmed suletakse.
9. Kasutaja õigus keelata kogutud andmete kasutamine

Kasutajal on õigus keelata registripidajal kasutad isikuandmeid otseturunduses ja arvamusküsitlustes. Kasutaja saab keelata registripidajal isikuandmete kasutamise teatades sellest kirjalikult aadressile webshop.konekesko@kesko.ee