Konekesko Webshop

Garantii


Mida Garantii hõlmab?

Teenuse osutaja vahendab müüdud tootele kauba tootja garantiid. Teenuse osutaja kohustub garantiiajal kõrvaldama toote materjali- ja valmistusvead, mida tootja määratleb oma garantiitingimustes garantii alla käivateks. Teenuse osutaja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele ja kasutus- ning hooldusjuhendile mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

Mida Garantii ei hõlma?

  1. Toote rikkega seoses saamata jäänud tulusid
  2. Puudulikust või valest määrimisest, ülekoormusest, valest kasutamisest, hoolimatust hooldamisest või väärkäsitlusest tulenevaid kahjustusi
  3. Rikke õigeaegselt Teenuse osutajale mitteteatamisest tingitud kahjustusi.
  4. Vääramatust jõust tingitud kahjustusi

Kauba parandamine või asendamine ei pikenda algset garantiiaega.

Garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest ostjale ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodini.

Garantiijuhtumite puhul palun kontakteeruge aadressil: webshop.konekesko@kesko.ee